قوانین و مقررات

کتابهای فروشی در سایت تا 48 ساعت مرجوعی پذیرفته می شود.

در صورت خراب بودن محصول با هزینه  سینماگر، محصول جدید ارسال می شود

کتابهای ارائه شده همگی دارای مجوز قانونی هستند

ادرس اعلام شده برای ارسال کالا معتبر بوده و قابل تغییر نیست

کلیه کلاها با پست ارسال می شود

 

نظرات